Odwiedzili nas

Odwiedzili nas

Stowarzyszenie ADELFI:

"Wizyta przeprowadzona profesjonalnie, poziom merytoryczny przekazanej wiedzy był dopasowany do programu wizyty, a oferta wizyty studyjnej była bogata i interesująca dla uczestników"

 

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania:

"Ad Rem jest przedsiębiorstwem godnym polecenia, jesteśmy w pełni zadowoleni z naszej współpracy i z pewnością jeśli zajdzie taka potrzeba jeszcze nie raz skorzystamy z ich usług"

 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych:

"Serdecznie polecamy z korzystania z usług Ad Rem w kontekście organizacji wizyt studyjnych do wsi tematycznych Warmii i Mazur, bowiem można liczyć na dużą oszczędność czasu, przy jednoczesnej profesjonalnej, elastycznej  dostosowanej do potrzeb i możliwości klienta ofercie."

 

Stowarzyszenie Ruchu Inicjatyw Obywatelskich "BORIS":

"Z całym przekonaniem polecam firmę Ad Rem Sp. z o.o. jako solidnego partnera, świadczącego swoje usługi profesjonalnie i rzetelnie."

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych "PRZESTRZEŃ":

"Przebieg wizyty studyjnej odbył się bez zakłóceń, zadowolenie uczestników jest dowodem na rzetelność firmy. Jakość kontaktów z pracownikami firmy pozwala na wydanie pozytywnej opinii na temat kreatywności i możliwości organizacyjnych załogi firmy Ad Rem sp. z o.o."

 

Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK":

"...po zakończonej wizycie studyjnej uczestnicy podkreślali, że wizyta stała na wysokim poziomie merytorycznym, a uzyskana przez nich praktyczna wiedza ułatwi dalszy rozwój ich organizacji."

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

"Ad Rem sp. z o.o. w sposób rzetelny wywiązała się z powierzonych jej zadań. Etap ustaleń i przygotowań do realizacji projektu również przebiegał bardzo sprawnie i w dobrej atmosferze. Wszystkie formalności zostały dopełnione w terminie." 

 

Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR:

"Z przyjemnością mogę polecić Ad Rem sp. z o.o.  jako rzetelnego organizatora wizyt studyjnych w miejscowościach tematycznych woj. warmińsko-mazurskiego. W razie potrzeby z przyjemnością udzielę dokładniejszych informacji na jej temat"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu:

"Uczestnicy bezpośrednio mogli przekonać się, jak wiele zależy od oddolnej inicjatywy. Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pozyskania wiedzy o przedsiębiorczości społecznej."

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu:

"Profesjonalizm i zaangażowanie organizatorów oraz bardzo dobra znajomość obszarów wiedzy z zakresu ekonomi społecznej i miejscowości tematycznych sprawiły, iż wizyta studyjna w pełni spełniła oczekiwania uczestników wizyty..."

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

"Ad Rem Sp. z o.o. w sposób rzetelny wywiązała się z powierzonych jej zadań. Etap ustaleń i przygotowań do realizacji projektu również przebiegł bardzo sprawnie i w dobrej atmosferze."

 

Centrum PISOP:

"Dzięki pomocy Ad Rem sp. z o.o. nasze centrum po raz pierwszy zorganizowało wizytę studyjną dla przedstawicieli partnerstw lokalnych z terenu Wielkopolski do wiosek tematycznych z okolic Elbląga"