Ekonomia społeczna z duszą

Ekonomia społeczna z duszą

Mała miejscowość- wielkie możliwości. 

Uruchomienie na terenie 10 miejscowości idei wiosek tematycznych stworzyło nowe warunki życia i pracy wielu ich mieszkańcom. Wspólna praca i integracja powodują, że mieszkańcom "chce się chcieć", że odnajdują oni w sobie pokłady możliwości. Miejsca z Duszą odnoszą swoje sukcesy, stały się zauważone, rozpoznawalne i docenione m.in w konkursach Laur Gospodarności,  czy Sposób na Sukces. 

To właśnie ekonomia społeczna nadała życiu na wsi nowych barw. Mieszkańcy wiosek, jak też osoby z różnorodnymi ograniczeniami z  radością realizują swoje pasje, czują  się potrzebni,  zarabiają i poprawiają swoją sytuację ekonomiczną. Przedsiębiorstwa społeczne są podporą dla rozwijających  się i działających  miejscowości tematycznych. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z przedsiębiorstwami społecznymi, z którymi współpracujemy.

Podczas wizyty studyjnej odwiedzicie Państwo zarówno stowarzyszenia realizujące swoje cele statutowe, prowadzące działalność gospodarczą, podmioty ekonomii społecznej świadczące usługi w różnych branżach: gastronomicznej, hotelarskiej, porządkowej, turystycznej, filmowej.

 

 


Ekonomia społeczna z duszą

Ekonomia społeczna z duszą